vekking.no
vekking.no


Vekketjenesten ble avviklet 27. septKlokken
På telefon
Bekreft på mobil [samme]
vekking.no - Karl Skartveit, 2219 Brandval


Vekketjenesten ble avviklet 27. september
Vekketjenesten har fått god respons og gitt forventet inntjening. Bestillingene har vist jevn økning siden lanseringen 27. juli. Tjenesten avvikles fordi mitt engasjement i egen vekketjeneste potensielt kan komme i konflikt med arbeidsavtale jeg har inngått med Opplysningstjenesten 1880, som også tilbyr telefonvekking. Jeg vet ikke om avviklingen blir permanent, forhåpentligvis ikke. Jeg benytter anledningen til å takke for all positiv respons. Også takk til Eurobate.com v/Thomas Gjørtz thomas@eurobate.no, som har levert sms-betalingstjeneste på aller beste måte.

27. september 2017, Karl Skartveit